مرور رده

اخبار

سیل ویرانگر در ژاپن ناشی از مدیریت نامناسب جنگل ها

سیل ها عوامل مختلفی دارند، حتی در کشورهای پیشرفته جهان نیز عدم مدیریت مناسب جنگل ها میتواند وقوع سیل ها را تشدید کند. سیل در مناطق شمالی کیوشو در ژاپن، 30 کشته بر جای گذاشته و باعث تخلیه 40 هزار نفر از سکنه محدوده سیل شده است. باران های…
ادامه مطلب ...