مرور برچسب

مهاجرت اقلیمی

محیط زیست در خط  مقدم حفظ امنیت ملّی

بررسی نقش توجه به نقش توجه به عوامل اقلیمی و محیط زیست در حفظ امنیت مرزهای کشور زهرا انوشه «در سال 2015، پنتاگون در گزارشی به کنگره، با اشاره به جنگ شهری در سوریه به عنوان نمونه‌ای یاد کرد که چطور تغییر اقلیم و محیط زیست می‌تواند…
ادامه مطلب ...

قلب آبی، ضربان خاکستری

به بهانۀ روز ملّی خلیج‌ فارس زهرا انوشه از آغاز، قلب خاورمیانه، پهنۀ آبی خلیج‌ فارس، رگ‌هایش در سرزمین ایران بوده است. خلیج همیشه فارس، با عمق پر رمز و رازش، با آب‌سنگ‌ها و مرجان‌های حیرت‌انگیزش، با تنوع زیستی کم‌نظیرش و با موقعیت…
ادامه مطلب ...

سیرِ سیّارِ بی‌درکجایی

 مهاجرت در ایران اقلیمی است یا طبقاتی؟ محمّدرضا جعفری مهاجرت پدیده‌ای اجتماعی است که رانه‌های اقتصادی، عمدتاً در بروز و شیوع آن نقش دارند. این رانه‌ها را البته مؤلفه‌های دیگرِ زیستِ اجتماعی تشدید یا تعدیل می‌کند. در دو سوی رابطۀ…
ادامه مطلب ...