مرور برچسب

صدای طبیعت

اکولوژی سکوت

یزدان منصوریان/ سکوتْ غیبت صوت و صدا نیست. نبود سروصداست.1 بنابراین، چه بسا سکوت همراه با سرود و آواز یا حتّی خروش و غرّش باشد. اما به شرط آن‌که همۀ این‌ نواها و نداها در جایگاه طبیعی خودشان باشد. مثلاً،‌ جنگلی که در آن پرندگان آواز…
ادامه مطلب ...