مرور برچسب

روز ملی خلیج فارس

قلب آبی، ضربان خاکستری

به بهانۀ روز ملّی خلیج‌ فارس زهرا انوشه از آغاز، قلب خاورمیانه، پهنۀ آبی خلیج‌ فارس، رگ‌هایش در سرزمین ایران بوده است. خلیج همیشه فارس، با عمق پر رمز و رازش، با آب‌سنگ‌ها و مرجان‌های حیرت‌انگیزش، با تنوع زیستی کم‌نظیرش و با موقعیت…
ادامه مطلب ...