مرور برچسب

روز جهانی محیط زیست

آیا برگزارکنندگان روز جهانی مارمولک به‌راستی بیکار هستند؟

مسعود فریادی/ تعیین یک روز جهانی برای مسائل مختلف محیط‌زیست یکی از ابتکارهایی است که در چند دهۀ اخیر برای افزایش توجه بین‌المللی به مسائل جهانی انجام می‌شود. این ابتکارها که توسط کشورها یا نهادهای جهانی مانند سازمان ملل و یونپ انجام می‌شود،…
ادامه مطلب ...