مرور برچسب

دکتر اسماعیل کهرم

ما هیچ‌وقت آدم‎های بهتری نبودیم

قفس پرنده کنسرو بی‌محبّتی است... مانیا شفاهی صنوبر در مسیر خود به قصّۀ پرنده‌های ایران رسیده است. به عبارت دیگر شاید به قصۀ مظلوم‌ترین و زیباترین مخلوقات آفرینش در سرزمین ما و چه کسانی بهتر از اوّلین پرنده‌شناسان ایران برای روایت ماجراهای…
ادامه مطلب ...