مرور برچسب

تالاب کافتر

نگاهی به عوامل خشکیدگی تالاب کافتر و راه‌های رفته و نرفته برای نجات آن

کسی از دل دریاچه خبر نداشت... مجید تقی‌خانی/ تالاب کافتر را باتلاق کافتر و دریاچۀ شادکام نیز خوانده‌اند. نام‌هایی که شاید دیگر کمتر به گوش بخورند و امروز حتّی در بعضی از نمایه‌ها و نقشه‌ها می‌نویسند کویر کافتر(!) به نظر تعمّدی در کار است…
ادامه مطلب ...