Dr vahabzadeh.JPG

نقش بازی و تجربۀ مستقیم طبیعت و محیط بیرون برای رشد جامع کودک و شناخت او از محیط طبیعی و اجتماعی به حدی بنیادی و تأثیرگذار است که باید آن را همچون دسترسی به نیازهای اولیه، نظیر وجود محیط امن و دلپذیر، آغوش مهربان خانواده، سرپناه و امکانات بهداشتی و ایمنی، در زمرۀ حقوق طبیعی و مادرزاد به رسمیت شناخت