مرور برچسب

پیامدهای محیط زیستی صنایع

آسیب‌شناسی مطالعات ارزیابی اثرات توسعه

حمید حیدری/ در این نوشتار سعی شده ضعف‌های ارزیابی اثرات بررسی شود. بخش اعظم این نوشتار از کتاب راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط‌زیست گرفته شده است. به لحاظ تاریخی، ایدۀ ارزیابی اثرات محیط‌زیستی پس از جنبش‌های محیط‌زیستی، که ناشی از…
ادامه مطلب ...