مرور برچسب

پسماند صفر

فراتر از کاهش پسماند …

گفت‌وگو با آیه حمداوی، کنشگر محیط‌زیست در زمینۀ کاهش پسماند داستان پسماند صفری من از این‌جا شروع شد: من زمانی خیلی به دنبال تغذیۀ سلامت بودم و به نان به ‌عنوان قوت غالب توجّه بیشتری داشتم و دلم می‌خواست نان سالمی داشته باشیم.…
ادامه مطلب ...