مرور برچسب

نگهداری از منابع آبی

احترام آب را داشته باشیم

فاطمه جعفری/ کودکی که تازه دیده باز می‌کند1، از درون یک دنیای آبی به دنیای خاکی پای نهاده است. جنین در رحم مادر با ریه‌هایی بسته و بدون اکسیژن در آب شناور است و این گونه است که این گفتار صادق می‌شود: «و همه‌چیز زنده به آب است»2 و…
ادامه مطلب ...