مرور برچسب

نه به مالچ پاشی

چرایى «نه» به مالچ‌ پاشی

مرسا بابایی لواسانی/ در سال‌هاى اخیر براى مواجهه با ریزگردها دو نوع پوشش مالچ براى منطقه در نظر گرفته شده است: مالچ‌ زیستى پلیمرى و مالچ نفتى. مالچ ‌هاى زیستى پلیمرى این نوع مالچ‌ ها، با توجه به مواد بارگذارى‌شده در روند تولید، خیانتى به…
ادامه مطلب ...