مرور برچسب

موسیقی نواحی

زاگرس، مادر موسیقی کهن ایران

ارسلان پالیزبان/ ما دو میراث ارزشمند اما بی‌سرپرست یا شاید بدسرپرست در سرزمین‌مان داریم؛ یکی موسیقی کهن نیاکان ما که موسیقی اصیل و سنّتی‌مان تنها بخش کوچکی از آن را تشکیل می‌دهد. یکی هم طبیعت ما که هردوی آنها میراث جهانی هستند و تنها متعلّق…
ادامه مطلب ...