مرور برچسب

مهندس هوشنگ ضیایی

به دنبال عطر گمشدۀ ارژن و بخت خوابیدۀ بختگان…

گفت‌وگو با مهندس هوشنگ ضیایی مانیا شفاهی/ طبیعت کم‌نظیر استان فارس، از نخستین سال‌های بنیان‌گذاری نهاد دولتی مدیریت محیط‌زیست کشور به دلیل تنوّع و غنای کم‌نظیر زیستگاه و زیستمندان مورد توجه خاص مدیران این سازمان بوده است. تالاب‌های متعدّد،…
ادامه مطلب ...