مرور برچسب

مدیریت یکپارچه

مرزهای واقعی حفاظت از مناطق حفاظت‌شده

حمید حیدری/ به نظر می‌رسد مناطق حفاظت‌شده از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارها در جهان هستند که برای حفاظت از تنوع‌زیستی تأسیس شده‌اند. در واقع با آگاهی بیشتر بشر نسبت به تخریب طبیعت و بحران‌های محیط‌زیستی، رویکرد حفاظت از حیات‌وحش مورد توجّه…
ادامه مطلب ...