مرور برچسب

مدارس طبیعت

تجربۀ طبیعت در کودکی

گفت‌وگوی مانیا شفاهی با دکتر عبدالحسین وهاب‌زاده علاقه به طبیعت در شما  از کجا می‌آید، آیا از کودکی در خانوده دیده و آموخته‌ بودید، یا این‌که به طور ذاتی در شما بوده؟ این همان چیزیست که  تا کنون راهبر من بوده، به این معنا که من…
ادامه مطلب ...