مرور برچسب

مبارزه با آلودگی محیط زیست

جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، شعری که ملاح خواند

مهدیه پورشاد/ جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط‌ زیست، برای اولین بار مفاهیم محیط‌ زیست را به‌صورت ساده برای گروه‌های مختلف در جامعه، اعم از کشاورزان، نوجوانان، زنان و مسئولان تهیه و انتشار داده است. مقولۀ محیط‌ زیست، موضوعی جدا از زندگی…
ادامه مطلب ...