مرور برچسب

لرستان

تمی؛ بهشت پنهان سرزمین لُر

بهزاد ترکاشوند/ نام تمی از کجا آمده است؟ در هنگام بافت گلیم و یا فرشی توسط بانو و دختر لر جوان خواهان و نامزد او رشتۀ نخ و پودی رنگی به او داده و او نیز آن را در متن بافتۀ خویش به نشانۀ تأیید و دل‌دادگی قرار می‌دهد. آن رشته نیز با رنگ…
ادامه مطلب ...