مرور برچسب

عشق به طبیعت

تاج عقل را باید بالاتر گذاشت

ساره قمی/ متفاوت اندیشیدن و متقابلاً شیوۀ متفاوت زندگی تاوان سختی دارد، قزل‌آلا بودن دشوار است! دنباله‌رو جمع نبودن درد دارد و این روزها وقتی همه رو به جلو فرار می‌کنند حمیت می‌خواهد تا مطمئن باشی که نباید همراه این جریان رفت! ما بر اساس…
ادامه مطلب ...