مرور برچسب

عشایر فارس

درنگی بر نسبت بین دگرگونی‌های اجتماعی عشایر فارس: از کُهزاد تا شهرزاد

محسن عباسپور/ کُهزاد؛ زاییدۀ کوه و زاییده شده در کوه؛ این نام در کنار نام‌های دیگری همچون کُهیار، لهراسب، گشتاسب و... تنها چند نام از صدها نام ایلیاتی‌های استان فارس و برخی دیگر از عشایر کشور است که همه‌چیزشان طبیعت بود، حتّی برگزیدن اسمي…
ادامه مطلب ...