مرور برچسب

طبیعت در شاهنامه فردوسی

طبیعت در شاهنامه فردوسی

نسیم کریمی/ کلام بزرگان و سروده‌های شاعران خوش‌سخن پارسی از دیرباز سرشار از بازنمایی لطافت طبیعت بوده و بخش مهمی از شکوه صنایع ادبی به کار گرفته شده در شعر پارسی را می‌توان وام‌دار پدیده‌ها و عناصر طبیعی دانست. شاهنامه فردوسی هم از این…
ادامه مطلب ...