مرور برچسب

روز جهانی تالاب

پارادوکس گمشده: تالاب‌ ها می‌توانند از بیابان‌ها به وجود بیایند!

برگردان به فارسی: زهره انوشه تالاب‌ ها فارغ از تلقّی‌ای که امروزه نسبت به آنها وجود دارد- یعنی آب‌های دورافتادۀ خنک و آلوده به حشراتی که تنها محلّی برای تخلیه‌ی آب‌های کشاورزی و تخریب شدن توسط آنها هستند- ممکن است بالاخره به زمان طلایی اوج…
ادامه مطلب ...