مرور برچسب

توسعه ناپایدار

مرزهای واقعی حفاظت از مناطق حفاظت‌شده

حمید حیدری/ به نظر می‌رسد مناطق حفاظت‌شده از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارها در جهان هستند که برای حفاظت از تنوع‌زیستی تأسیس شده‌اند. در واقع با آگاهی بیشتر بشر نسبت به تخریب طبیعت و بحران‌های محیط‌زیستی، رویکرد حفاظت از حیات‌وحش مورد توجّه…
ادامه مطلب ...

انجیر یا بختِ برگشتۀ استهبان

سید جواد حسینی‌نژاد/ استهبان در جنوب‌ خاوری فارس، در میان دو کوه و دشت کوچک آن جای گرفته. تنگنایی که بر سر هیچ راه پُررهنوردی نبوده و هنوز هم با کشیدن راه‌های پهن، در روزگارش دگرگونی چندانی رُخ ننموده. این شهر اگرچه کوهستانی و به…
ادامه مطلب ...

معماری ناسازگار با توسعه پایدار؛ بحران‌های ایرانی، تجربه‌های جهان

بحران‌های ایرانی، تجربه‌های جهانی سجاد آئینی/ با مطالعۀ سیر تحوّل تاریخی رابطۀ میان انسان با محیط‌‌زیست، شاید بتوان سیری معنی‌دار از نحوۀ تغییر شکل رابطۀ انسان با طبیعت را فهم کرد که مبنای مناسبی برای بحث در مورد رابطۀ معماری…
ادامه مطلب ...