مرور برچسب

تالاب کمجان

جان‌بخشی به تالاب کمجان

سید جواد حسینی‌نژاد/ سیروس زارع را نزدیک به ده سال است که می‌شناسم. قهرمان کمجان و کُربال که توانسته بود کم‌کم و با پشتکار، اعتمادِ جامعۀ محلّی پیرامون خویش را فراهم آورد. سیروس، قهرمان تالاب و خاکِ ایران است که با هر اختلاف دیدگاه، روش و…
ادامه مطلب ...