مرور برچسب

بارندگی

باران و برف خود تقویم‌اند؛ کاش دوباره آسمان با ما شوخی کند

ساره قمی/ باران، برف، باد، بوران و یخ بندان خود تقویم‌اند. عمۀ پدر می‌گفت: ایرج را همان سال به دنیا آوردم که یک متر برف آمده بود و مجبور شده بودند برای آوردن قابله وسط کوچه میان برف تونل بزنند و گوهر را همان سال که یک هفتۀ تمام باران…
ادامه مطلب ...