مرور برچسب

ایل بختیاری

درنگی بر نسبت بین دگرگونی‌های اجتماعی عشایر فارس: از کُهزاد تا شهرزاد

محسن عباسپور/ کُهزاد؛ زاییدۀ کوه و زاییده شده در کوه؛ این نام در کنار نام‌های دیگری همچون کُهیار، لهراسب، گشتاسب و... تنها چند نام از صدها نام ایلیاتی‌های استان فارس و برخی دیگر از عشایر کشور است که همه‌چیزشان طبیعت بود، حتّی برگزیدن اسمي…
ادامه مطلب ...

ایل‌راهِ تاراز ؛ بررسی وضعیت عشایر بختیاری در استان خوزستان

شیدا اورک-محمد ملک‌‎شاهی/ سبک زندگی عشایری بخش جدایی‌ناپذیری از فرهنگ و تاریخ ایران بوده است. استان خوزستان در این میان به واسطۀ تغییرات اقلیمی زیاد از دیرباز مأمن عشایر لر و عرب در ایران بوده است و امروزه نیز جمعیت عمدۀ این استان را همین…
ادامه مطلب ...