خطر مرگ و میر ۳۰ درصد از جمعیت جهان را بدلیل گرما تهدید می کند.

در صورت عدم کاهش جدی انتشار و تولید گازهای گلخانه ای، زندگی سه چهارم از ساکنان کره زمین در پایان قرن حاضر بدلیل هجوم موج گرما در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. بنابر مطالعه ای که توسط دانشمندان آمریکایی – بریتانیایی در دانشگاه هاوایی انجام…
ادامه مطلب ...