به سوی امنیت آب در ایران: چالش ها و فرصت ها

گزارش پایش اقتصادی ایران  نگاه ویژه: به سوی امنیت آب در ایران: چالش ها و فرصت ها بهار ۲۰۱۷ بانک جهانی ترجمه: شهره صدری خانلو به سوی امنیت آب در ایران : چالش ها و فرصت ها دانلود نسخه PDF مقاله امنیت آب در ایران ایران در…
ادامه مطلب ...