Iran Mountain.JPG

محیط‌زیست کوهستان های ایران از محیط‌های یخچالی و آلپی مناطق مرتفع البرز تا رشته‌کوه‌های خشک مناطق ایران مرکزی، چشم‌اندازهای مدیترانه‌ای زاگرس و… را دربر می‌گیرد. تنوع محیط‌زیست کوهستان‌های ایران فقط به زیستگاه‌های متنوع آن منتهی نمی‌شود. تنوع را می‌توان در گونه‌های شاخص گیاهی و جانوری ایران دید.