pigeon

هر بار که می‌گویند کسی پر کشید، او در خیال من صاحب آن دو بال می‌شود و فقط کافی است همان لحظه به دور و برم نگاه کنم تا ببینمش! همان گنجشک که کمی آن طرف‌تر مشغول پلکیدن میان بوته‌های شمشاد است، یا همان کبوتر که روی لبه‌ی ایوان رژه می‌رود.