Danial Cave-Iran

غار دانیال در استان مازندران محسوب می‌شود، در دل جنگل‌های هیرکانی در دامنۀ شمالی رشته‌کوه البرز و به لحاظ تقسیم‌بندی اداری، در شهرستان عباس‌آباد، بخش سلمان‌شهر (متل قو)، در دهستان دانیال قرار گرفته است.