خطر مرگ و میر ۳۰ درصد از جمعیت جهان را بدلیل گرما تهدید می کند.

در صورت عدم کاهش جدی انتشار و تولید گازهای گلخانه ای، زندگی سه چهارم از ساکنان کره زمین در پایان قرن حاضر بدلیل هجوم موج گرما در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

بنابر مطالعه ای که توسط دانشمندان آمریکایی – بریتانیایی در دانشگاه هاوایی انجام شد و  در ۱۹ ژوئن در مجله Nature Climate Change به چاپ رسید، اعلام شد « اگر روند فعلی انتشار گازهای گلخانه ای کاهش نیابد،  خطر مرگ و میر در انتظار زندگی قریب به یک سوم جمعیت  بدلیل افزایش گرما در پایان قرن حاضر است».

این مطالعه مستندات علمی ارتباط مرگ و میر با موج اضافی گرما را  بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۴ جمع آوری کرده است. در این مطالعه، ۷۸۳ مورد مرگ و میر در ۱۶۴ شهر در ۳۶ کشور شناسایی شد. در این میان روزهای اوج گرما از تابستان ۲۰۰۳ باعث مرگ بیش از ۷۰ هزار نفر در اروپا شده است، که از سال ۲۰۱۰، این اوج دمای هوا باعث مرگ و میر ۵۵ هزار نفر در روسیه و از سال ۱۹۹۵، باعث مرگ و میر ۷۰۰ نفر در شیکاگو شده است.

محققان داده های هواشناسی ثبت شده را در این دوره زمانی بررسی کردند : دمای هوا، رطوبت نسبی، آفتاب، سرعت باد و … و براساس این داده ای هواشناسی نتیجه گرفتند که افزایش دما، ظرفیت تنظیم حرارت بدن را در انسان مختل کرده – هر دو عامل درجه حرارت و رطوبت را – و باعث هیپرترمی (به معنی افزایش درجه حرارت بدن از حد نرمال) شده و باعث مرگ میشود.

محققان به وضوح مدعی نیستند که گذر از این شرایط می تواند باعث مرگ و میر شود، اما به سادگی یک هجوم موج گرما و افزایش گرما می تواند کشنده باشد.  روش های مختلفی در واقع برای غلبه بر گرما مانند استفاده از خنک کننده ها و سیستم ها تهویه هوا  به کار گرفته میشود،

گرم شدن بیشتر مناطق استوایی

فردا چه میشود؟ به گفته محققان، تهدید تنها به افزایش دما محدود نمیشود. سطح این افزایش دما با سطح انتشار گازهای گلخانه ای در آینده در ارتباط است. در خوش بینانه ترین حالت که توسط هیات بین دول تغییر آب و هوا ( IPCC )اعلام شده، در پایان قرن قادر به کاهش روند سریع افزایش دمای زمین تا  یک درجه سانتیگراد خواهیم بود و این درحالی است که در این سناریو منطقه در معرض تهدید در پایان قرن به ۲۷% از سطح کره زمین و ۴۸% از جمعیت جهان خواهد رسید. در بدبینانه ترین حالت، در صورت ادامه روند فعلی افزایش گازهای گلخانه ای، بطور متوسط با افزایش ۳٫۷ درجه سانتیگرادی تا سال ۲۱۰۰ مواجه خواهیم بود که باعث تهدید ۴۷% از سطح خاکی کره زمین و ۷۴% از جمعیت ساکن در این سطح خواهد شد.

 

آمار گازهای گلخانه ای
شکل ۱- مناطق در معرض تهدید با روزهای بیش از آستانه شرایط آب و هوایی در سال ۲۱۰۰، در یک سناریو با کاهش شدید در انتشار گازهای گلخانه ای (چپ) و در سناریوی دیگر با ادامه روند تولید گازهای گلخانه ای در نرخ فعلی (راست).

 

 

با توجه به خطر پیش رو، با این حال همه نقاط درگیر دارای افزایش درجه حرارت یکسانی نخواهند بود. مدل های پیش بینی آب و هوایی افزایش درجه حرارت را در عرض های جغرافیایی بالا یعنی مناطق گرمسیری بیش از سایر نقاط پیش بینی کرده اند.

رطوبت بعنوان یک عامل مهم که در تمام طول سال وجود دارد، با افزایش اندک سطح دما نیز میتواند خیلی جدی تهدید شود. در اربتط با مردم ، افزایش درجه حرارت و کاهش رطوبت، می تواند افراد پیر و کودکان را بطور جدی در معرض خطر قرار دهد، این افزایش دما در مناطق شهری باعث ایجاد حالت جزیره های حرارتی میشود که اثرات این پدیده را تشدید می کند.

 

ترجمه: شهره صدری خانلو

منبع: لوموند

http://www.lemonde.fr/climat/article/2017/06/19/mourir-de-chaud-un-risque-pour-30-de-la-population-mondiale_5147554_1652612.html

 

 

 

 

 

پیام بگذارید