طرح جلد شماره نه

تجربهی طبیعت در کودکی | عبدالحسین وهابزاده

  • روسو آموزش را مانع درک خود و تحقق طبیعی نفس کودک می دید و عقیده داشت بهترین شیوه‌ی تربیت وانهادن کودک به ذات خویش و تجربه در محیط طبیعی است.
  • بازی آزاد با عناصر طبیعت یعنی سنگ و خاک و آب و گل، بازی با گیاه وحیوان، و بازی با کودکان دیگر از سنین مختلف است که شناخت جهان طبیعی و جهان اجتماعی را برای کودک امکان‌پذیر می‌کند.
  • نقش بازی و تجربه‌ی مستقیم طبیعت و محیط بیرون برای رشد جامع کودک و شناخت او از محیط طبیعی و اجتماعی به حدی بنیادی و تأثیرگذار است که باید آن را همچون دسترسی به نیازهای اولیه، نظیر وجود محیط امن و دلپذیر، آغوش مهربان خانواده، سرپناه و امکانات بهداشتی و ایمنی، در زمره‌ی حقوق طبیعی و مادرزاد به رسمیت شناخت.

بررسی تأثیر دریافتهای دوران کودکی در بروز رفتارهای خشونتآمیز نسبت به حیوانات | زهرا انوشه

یکی از عمده مشکلات امروزِ جامعه‌ی‌ جهانی، افزایش چشمگیر خشونت و حتی به تعبیر نگارنده، نوعی دست و دلبازی و بی بندوباری در نمایش رفتارهای خشونت آمیز است و ما را با این پرسش اصلی مواجه می‌کند که چرا و چه مسیرهایی می‌تواند انسانی را به این سوءتوانایی برساند که مرتکب چنین جنایاتی شود؟ در ادامه‌ی این مطلب، ضمن مروری بر نمونه های بررسی شده در چند پژوهش ، سعی بر آن است که پاسخ این سؤال را با تمرکز بر علل و تبعات سوءرفتار انسان با حیوانات بررسی کنیم.

طبیعت فرصتی برای پرورش تفکر خلاق کودکان | فریبا کیهانی، پویا نیکجو

در این مقاله به فرصت‌هایی که طبیعت برای پرورش خلاقیت و تفکر خلاق و رشد همه‌جانبه‌ی کودک فراهم می‌کند اشاره کرده و همچنین به اثر طبیعت در رشد تخیل کودکان اشاره دارد و …

کودکان خط مقدم گرمایش زمین | مهتا بذرافکن

در این مقاله نویسنده به اثر تغیرات اقلیمی و پیامدهای آن از جمله  تنش آبی در گسترش فقر که به نوبه خود باعث تهدید میلیون ها دختر نوجوان به ازدواج زود هنگام شده است اشاره دارد و ….

چگونگی آغاز فعالیت مدرسهی طبیعت در ایران | محمد عظیمی

در این مقاله نگارنده به ایده‌ی مدرسه‌ی طبیعت که شامل فضایی است که در آن تجربه‌ی طبیعت برای کودک آزاد، پویا، باکمترین محدودیت‌ها، شادمان و سرخوشانه و بدون برنامه‌ریزی عریان و گسترده صورت می‌گیرد و همچنین تحقق ایده‌ی شکل‌گیری مدرسه طبیعت توسط یکی از اساتید مجرب بوم‌شناسی ایران، عبدالحسین وهاب‌زاده اشاره دارد و ….

گفتگو با دکتر عبدالحسین وهابزاده | مانیا شفاهی

کودکی را از بچه‌ها دزدیده‌اند

اهمیت نمادین گرتاتونبرگ و کودکان کنشگر | حسام حسینزاده

این مقاله به فعالیت های گرتاتونبرگ نوجوان فعال محیط‌زیستی سوئدی و دو جبهه مخالفی که بعد از شهرت جهانی گرتا در مقابل او قرار گرفتند اشاره دارد و اهمیت نمادین چنین شخصیتی را مورد بررسی قرار می‌دهد و ….

تعامل تربیت محیطزیستى و کودک | مرسا بابایی لواسانی

در این مقاله نویسنده به کودکان و نیازمندی آنان به طبیعت، ساختار بازی کودکان در طبیعت، اهداف آموزشی محیطی برای کودکان، نقش و اهمیت خانواده در آموزش محیط‌زیست، تأثیر طبیعت بر کودکان  و ….. اشاره دارد.

روزهاست که فرصتهای طلایی را میسوزانیم | ساره قمی

گزارشی از سفرهای کودکان و نوجوانان به طبیعت | پویا نیکجو، نگار نجفیان

در این مقاله نویسنده  به اهمیت سفر رفتن کودکان اشاره دارد که می‌تواند ‌از کودکی آنها را با گوناگونی و تنوع در عرصه‌های مختلف آشنا کند. همچنین با توضیح در خصوص اکوتوریسم و تأثیر مؤلفه‌های متعدد در الگوهای اکوتوریستی این رویکرد را برای سفرهای کودکان مناسب می‌داند و …..

مدرسهی طبیعت به مثابهی یک جامعه | سعیده ابیانه

در این مقاله نویسنده  به تحلیل مناسبات اجتماعی در درون مدرسه‌ی طبیعت می‌پردازد. در واقع یکی از دستاوردهای مهم مدرسه‌ی طبیعت ایجاد امکانی برای شکل‌گیری یک جامعه‌ی کودکی اصیل است و …

نقش خانواده در رابطهی کودک و طبیعت | پویا نیکجو

این مقاله به نقش خانواده در رشد و آموزش کودک اشاره می‌کند و به تأثیر تجربه‌های گوناگون کودکی که توسط خانواده فراهم می‌شود می‌پردازد و ….

وقتی عاشق چیزی هستی نمیگذاری به آن آسیب برسد | منصوره محمدی میاب

این مطلب مصاحبه‌ای است با  هدی دفتری مادر سید آسمان صبا، کودکی که تجربه‌ی حضور در مدرسه‌ی طبیعت را داشته است و به تأثیر حضور کودکان در مدرسه طبیعت، اثرات طبیعت در خود مراقبتی کودکان، طبیعت فرصتی برای خودانگیختگی و تصمیم‌گیری کودک، فرصت ابراز واقعی خود به دور از ترس و قضاوت و …. اشاره دارد

گزارشی از پرندهنگری با کودکان | رامین محمدی زرهناسی

در این مقاله نویسنده به خاطره‌ی یک روز زیبای پرنده‌نگری باکودکان در تالاب صالحیه در نظر آباد کرج پرداخته و …

وقتی درختان با هم سخن میگویند |حسین رسولزاده

نقدی‌ست قابل تأمل از کتاب زندگی راز آمیز درختان نوشته‌ پتروول لبن ترجمه‌ سوزان گویری که به روابطی شگفت‌انگیز در میان درختان می‌پردازد.

آسیبشناسی مطالعات ارزیابی اثرات محیطزیستی | حمید حیدری

در این مقاله نویسنده به انتقال صنایع آلوده به کشورهای کمتر توسعه یافته و همچنین علت‌هایی که کشورهای‌ در حال رشد اعتماد چندانی نسبت به ارزیابی محیط‌زیستی توسعه ندارند و در صورت انجام  ارزیابی محیط‌ز‌یستی به گونه‌ای انجام می‌شود که دارای کمترین اثر بخشی باشد اشاره دارد  و …

آموزش طبیعتگردان و جامعهی محلی ضرورتی در گردشگری پایدار | آیدین پورخامنه

در این مقاله نویسنده به عنصر ضروری”پایداری” در طبیعت‌گردی و همچنین آگاهی مردم بومی به‌عنوان یکی از اهداف طبیعت‌گردی پایدار اشاره دارد و ….

یک روز در پناهگاه حیات وحش خوشییلاق | فاطمه باباخانی

از تجربه‌ی سفر به پناهگاه خوش‌ییلاق می‌گوید منطقه‌ای در دشت خوش‌ییلاق که روزگاری از اصلیترین زیستگاه های یوز آسیایی در ایران بوده  و همچنین بازدید از منطقه و مانیتور کردن گونههای مختلف جانوری پرداخته و …

عکاسی حیاتوحش نمودی از زحمات محیطبانان | آیدین پورخامنه

در این گزارش، نویسنده با ابوالفضل فلاح‌زاده متولد ۱۳۶۳، عکاس حیات‌وحش مصاحبه‌ای در خصوص تأثیر عکاسی حیات‌وحش بر دیدگاه مردم، سختی‌های کار عکاسی در حیات‌وحش و ….. انجام داده است.

انجمن طرح سرزمین | نغمه نقیلو

در این گزارش به “انجمن طرح زمین”  که تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی در راستای حفاظت از طبیعت و تنوع‌زیستی و از اسفندماه ۱۳۸۵ به صورت ملی شروع به فعالیت کرده است پرداخته و در ادامه به اهداف، پروژهای انجام یافته، اجرای برنامه و کارگاه‌های آموزشی جهت کودکان و دانش آموزان، انتشارات انجمن در زمینه کودک و نوجوان و …… اشاره دارد.

قهرمان بوکس یا قهرمان سرعت | احمد صفرزاده

در این گزارش به خاطره محیط‌بان پناهگاه حیات‌وحش میاندشت در شهرستان جاجرم در سایت تکثیر، آموزش و پژوهش یوزپلنگ ایرانی پرداخته و …..

مروری بر کتب مربوط به کودک و طبیعت | محمد عظیمی

نویسنده به معرفی چند کتاب در حوزه کودک و طبیعت از جمله: کودک و طبیعت؛ پژوه شهای روانی، اجتماعی-

فرهنگی و تکاملی، طبیعت و کودک خردسال؛ راهنمای عمل مدارس، آخرین کودک جنگل؛ بررسی راهکارهای رهایی از اختلال فقر طبیعت و …. اشاره دارد.