شرایط اشتراک فصلنامۀ صنوبر

    بهای اشتراک سالانۀ فصلنامۀ صنوبر در داخل کشور بابت چهار شماره با احتساب هزینۀ پست، سیصد و شصت هزار تومان است. متقاضیان می توانند وجه اشتراک را به شماره حساب ۱۹۵۷۳۰۰۸۶۸۷۰۸ بانک سپه شعبه قائم مقام فراهانی به نام مانیا شفاهی و یا شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۱۲۹۲۴۸۰۷۲ واریز کنند و اصل برگه رسید یا شماره پیگیری واریز به کارت را با ذکر نشانی دقیق (حتماً با قید کدپستی) به نشانی تهران – صندوق پستی ۳۶۶-۱۶۷۶۵ ارسال نمایند، یا به واتس آپ صنوبر به شمارۀ ۰۹۹۰۵۲۹۵۰۱۸ ارسال کنند و یا اطلاعات مورد نظر را از طریق فرم روبرو ارسال کنند.

    برای اشتراک مجلۀ صنوبر موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

    • تمامی موارد درخواستی در فرم را با دقت تکمیل نمایید. همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.
    • مجلۀ صنوبر تنها متعهد به ارسال مجله برای عضویتهای ثبت شده در این پایگاه به دفاتر پست است و هیچگونه تعهدی در خصوص ارسال منظم مجلات و  نحوه پاسخگویی دفاتر پست به مشترکان خود ندارد.