شرایط اشتراک فصلنامۀ صنوبر

    بهای اشتراک سالانۀ فصلنامۀ صنوبر در داخل کشور بابت چهار شماره با احتساب هزینۀ پست، هشتصد هزار تومان است. متقاضیان می توانند وجه اشتراک را به شماره حساب ۱۹۵۷۳۰۰۸۶۸۷۰۸ بانک سپه شعبه قائم مقام فراهانی به نام مانیا شفاهی و یا شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۱۲۹۲۴۸۰۷۲ واریز کنند و اصل برگه رسید یا شماره پیگیری واریز به کارت را با ذکر نشانی دقیق (حتماً با قید کدپستی) به نشانی تهران – صندوق پستی ۳۶۶-۱۶۷۶۵ ارسال نمایند، یا به واتس آپ صنوبر به شمارۀ ۰۹۹۰۵۲۹۵۰۱۸ ارسال کنند و یا اطلاعات مورد نظر را از طریق فرم روبرو ارسال کنند.

    برای اشتراک مجلۀ صنوبر موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

    • تمامی موارد درخواستی در فرم را با دقت تکمیل نمایید. همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.
    • مجلۀ صنوبر تنها متعهد به ارسال مجله برای عضویتهای ثبت شده در این پایگاه به دفاتر پست است و هیچگونه تعهدی در خصوص ارسال منظم مجلات و  نحوه پاسخگویی دفاتر پست به مشترکان خود ندارد.