از اینکه مجلۀ صنوبر را برای انتشار مطالبتان برگزیده اید، سپاسگزاریم.

    لطفا برای ارسال مطالب موارد زیر را رعایت کنید:

    • مقالات ارسالی باید در قالب فایل ورد و با پسوندهای doc و docx باشد.
    • حجم فایلهای ارسالی به تنهایی نباید بیشتر از ۵۰۰ کیلوبایت باشد.