شماره‌ ویژه گیلانِ‌ صنوبر در این استان‌سبز رونمایی شد.

روز گذشته شماره ویژه گیلانِ فصلنامه‌صنوبر با حضور نویسندگان و تیم‌اجرایی این نشریه در مرکز اکوتوریسم جیرسر‌باقرخاله واقع در تالاب‌انزلی رونمایی شد.

در بخش آغازین این رویداد، مانیا شفاهی مدیرمسئول فصلنامه‌صنوبر ضمن خوش‌آمدگویی به مدعوین؛ از رسالت این نشریه در تخصیص این شماره به ظرفیت‌ها و دغدغه‌های طبیعی استان‌گیلان سخن گفت و آلن پطروسیان به عنوان دبیراجرایی این رویداد نیز ازاهمیت توجه به منابع‌غنی طبیعی وفرهنگی گیلان و تجربیاتی که در این راستا داشته‌است با مدعوین گفتگو کرد.

پس از بخش آغازین ، چهارتن از نویسندگان شماره مذکور (نسیم طواف‌زاده مدیرعامل موسسه سبزکاران ، زهرا جنسی رئیس‌هیئت مدیره جمعیت زنان وجوانان حافظ محیط زیست گیلان ، کامبیز عمویی مدیر اجرایی پروژه مرکز اکوتوریسم جیرسر‌باقر خاله و محمد لاهوری مدیرعامل موسسه مردم نهاد موج شکن‌انزلی) در خصوص مطالبی که در این شماره ارائه کرده‌اند سخنرانی کردند.

سایر نویسندگان و مدعوین (بشرح زیر) به طور مختصر از مقالات خود و همچنین اقدامات این فصلنامه در استان‌گیلان سخن گفتند و در پایان برنامه ضمن رونمایی از این شماره ، با تقدیم
اثر پرنده نگری آلن پطروسیان (تصویری از حواصیل زرد – در حین پرواز بر فراز تالاب انزلی) به مانیا شفاهی ، از وی قدردانی کردند.
نیما فریدمجتهدی ، سمانه نگاه ، مریم عبدالمحمدی ، سجاد حسینی ، گلنار شفیع‌پور ، حبیب محمودی چناری ، محمد مه‌رو ، فروزان باقرزاده ، میلاد سلطانی آزاد ، گوهر یوسف زاده ، پریشا همامی.

عکس ها از مینا حسینی